Skogen

 

 

Jméno: Skogen

Pracovní zařazení: Fyziolog všeho živočišstva

 

Popis: Tento biolog se vyznačuje tím, že má kolem sebe neustále velké procento bílých myšek. Není to však dáno skutečností, že by trávil celé dny v těžkém alkoholovém opojení, nýbrž faktem, že je to fyziolog vpravdě živočišný.

Zvláštní znamení: Jeho plášť, který ač bílý, je po celé své ploše důkladně napuštěn nejrůznějšími mutageny a to tak mocně, že se ještě nenašla osoba, která by se ho odvážila prát. Traduje se rovněž, že tento oděv v noci září, takže za svitu hvězd tohoto biologa poznáte téměř bezpečně, za dne je pak méně nápadný. Jako pravý biolog nosí brýle, čímž získává nebezpečně silné intelektuální vzezření, dále má dlouhé, husté, toho času dozadu svázané hnědé vlasy a oči téže barvy.

Naší tajné informační službě se také podařilo zjistit jeho pravou totožnost. Jako Arachnid z planety Zeta Tau se po nocích potlouká po magistrále, kde si pod viadukty věší své oběti, jinak je milý a prakticky neškodný.

Jedná se o typickou formu latentního biologa – nikdo vlastně neví,,jak ve skutečnosti žije, kde žije nebo kdy žije.

 

Nesnáší fanynky, grafomany a za jistých okolností i jídlo. Kolegové o něm prohlašují, že je Botanik. Má rád dryjáky, kelty a nějaké to fantasy. V zacházení s automatickými pipetami je téměř nedostižný a tato smrtelně nebezpečná zbraň se v jeho dlaních mění na zbraň smrtelně nebezpečnou, subsp. elegantní. V poslední době byl pozorován v blízkosti veliké Štiky.