AREVIN

Jméno: Arevin

Pracovní zařazení: Nediferencovaný biolog (ještě pořád)

Popis: Patří mezi nediferencované biology a tak o ni svádí boj několik komunit. Naštěstí Arevin má velmi dobrou imunitu a kytkám zřejmě rozhodně nepodlehne.  Bývá k vidění v nejrůznějších institucích pochybného charakteru, jako je například fyzikální chemie nebo mikrobiologické praktikum. Na těchto lokalitách se pohybuje v typické uniformě laboratorních vědců - v plášti. Ten je neurčité barvy a lze na něm najít několik výjimečností. Na obou rukávech je symetricky díra od NaOH. Velmi zajímavý je také zelený flek v levé dolní části pláště, na který je Arevin z nepochopitelných důvodů obzvláště pyšná, a jehož původ je ve špenátu s acetonem, zbytek pláště pokrývá směsice děr a převážně žlutých mazanic.

 

Tělesná stavba: Neznámá, ale žádné důležité součásti, včetně hlavy, nechybí. Výrazným rysem jsou její oči, ve kterých dosti často můžete pozorovat spiklenecká světýlka a dále vlasy, podle obecných názorů neučesatelné, po většinu času povlávající někde okolo a velmi zlomyslně a permanentně padající do její tváře, zvláště, když pipetuje nebo očkuje na misky. Brýle jsou samozřejmostí.

 

Zvláštní znamení: Často ji můžete přistihnout jak si čte, čmárá nebo zas něco vymýšlí. Okraje jejích sešitů jsou zdobené nejrůznějšími výjevy z přednášek, filmů, parodií nebo vlastních výtvorů. Poslední dva roky je u ní prokazatelná slabost pro špičaté uši a kolečkové brusle.

 

Kdo ji někdy potkal, soudí, že neví, co si má o ní pořádně myslet, každou chvíli umí být jiná. Silné procento populace je přesvědčeno, že je praštěná. Bojové pipety ovládá pouze středně, výborná a rychlá je s perem. Má ráda jahody, sympatické lidi a rozhovory s nimi, nesnáší dlouhé přednášky, blbce a focení její maličkosti. Zatím ještě žije.